ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ

OFERUJEMY ROZWIĄZANIA DOSTOSOWANE DO TWOICH POTRZEB

Pozyskiwanie środków finansowych

Pomożemy Ci pozyskać fundusze dla rozwoju Twojego biznesu

W sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zewnętrzne dofinansowanie może przesądzić o uzyskaniu przewagi konkurencyjnej firmy. Podstawowym warunkiem przy ubieganiu się o jakąkolwiek dotację jest posiadanie spójnej wizji rozwoju oraz umiejętne przedstawienie jej właściwym instytucjom. Dofinansowania pozyskujemy przede wszystkim z Urzędu Pracy oraz Unii Europejskiej.

Badania rynku oraz konkurencji

Poznaj swoich przeciwników na rynku

Podstawą powodzenia strategii jest precyzyjne określenie grupy docelowej i poziomu konkurencyjności wybranego segmentu rynku. Pomagamy przedsiębiorstwom w określeniu modelu biznesowego, analizujemy szanse rynkowe oraz konkurencję na rynku.  Dzięki nam dowiesz się w jaki sposób kształtować profil swojej działalności tak, by generowała jak największe przychody.

 • Analizy potencjału rynkowego

  Kluczowe zadania to zbadanie wielkości potencjalnego rynku i określenie strategii rozwoju. Ta wiedza pozwoli Ci na szybkie i skuteczne dotarcie do jak najszerszego grona klientów.

 • Badania konsumenckie

  By spełniać oczekiwania nabywców, konieczne jest poznanie ich opinii i potrzeb. Oferujemy badania satysfakcji, świadomości marki i lojalności konsumentów, które będą źródłem wiedzy przy ustalaniu wysokości cen, dostosowywaniu oferty i metod pozycjonowania produktu.

 • Analizy konkurencji

  Precyzyjne określenie grupy docelowej i poziomu konkurencyjności wybranego segmentu rynku jest ogromnie ważne. Pomożemy Ci zrozumieć istotę przewag i słabości Twojego przedsiębiorstwa na tle konkurencji.

 • Biznesplany

  Pozwoli on stworzyć efektywną, długofalową strategię, w której ujęte zostaną potencjalne szanse i ryzyka, ale też stanowić będzie podstawę przy ubieganiu się o dotacje, pożyczki czy wsparcie finansowe inwestorów.

Doradztwo biznesowe

Działaj efektywnie i podejmuj odpowiednie decyzje biznesowe

Doradzamy przedsiębiorcom zarówno na początku ich drogi w świecie biznesu jak i podczas zmagań rynkowych. Towarzyszymy przedsiębiorstwom w procesach decyzyjnych, podczas określeniu strategii marketingowej, strategii promocji czy modelu biznesowego. Zaproponujemy Ci rozwiązania zwiększające zyski oraz zapewniające stały wzrost Twojego przedsiębiorstwa.

 • Strategia marketingowa

  Badając i analizując trendy, najbardziej pożądane kanały dotarcia do klientów oraz liderów komunikacji, stworzymy całościową strategię marketingową Twojej firmy. Dzięki dokładnej analizie rynku, możemy właściwie ocenić szanse i zagrożenia stojące dla przedsiębiorstw.

 • Badania marketingowe

  Istnienie każdej firmy determinują jej klienci - aby spełniać ich oczekiwania, konieczne jest poznanie ich potrzeb. Oferujemy badania dotyczące satysfakcji, świadomości marki i lojalności konsumentów. Na ich podstawie pomożemy Ci dopasować ceny produktów, metody ich pozycjonowania oraz zaplanować komunikację z otoczeniem firmy.

 • Strategia promocji

  Wesprzemy Twoją firmę w zakresie koncepcji i realizacji kampanii promocyjnych oraz zarządzania komunikacją z otoczeniem, ze szczególnym uwzględnieniem obecności w internecie. Umiejętne wykorzystanie tego medium i efektywnych narzędzi PR, przyczyni się do zwiększenia rozpoznawalności Twojej marki.

 • Doradztwo personalne

  Podstawą funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa są jego oddani pracownicy. Z największą starannością doradzamy naszym partnerom podczas wyboru przyszłych pracowników, bowiem wiemy jak cenny jest zgrany, pełny wiedzy i doświadczenia zespół.